Poradnik

Tradera / Inwestora

Inwestowanie dla początkujących / Uzyskaj przydatne informacje

Poznaj swoje umiejętności do tradingu

Test Tradera

Pomyślnie zdałeś test

Wskaż kontakty, do których możemy wysłać recenzję Twoich wyników..

Zdobyłeś punktów

Test inwestora

Pomyślnie zdałeś test

Wskaż kontakty, do których możemy wysłać recenzję Twoich wyników..

Zdobyłeś punktów

Pytanie / odpowiedź

Co to jest trading?

Trading to proces kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, waluty i towary na rynkach finansowych w celu osiągnięcia zysku.

Trading może być realizowany zarówno przez profesjonalnych traderów i inwestorów, jak i przez prywatne osoby, które zajmują się tradingiem w celu uzyskania dodatkowego dochodu.

Istnieją różne rodzaje tradingu, w tym day trading, short-term trading, medium-term trading i long-term trading. Każdy rodzaj tradingu ma swoje własne cechy i wymaga specyficznej wiedzy, umiejętności i strategii.

W ogólności, trading może być ryzykownym zajęciem, wymagającym szerokiej wiedzy o rynkach finansowych i umiejętności analitycznych, aby podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne.

Jakie są rodzaje tradingu?

Istnieje kilka rodzajów tradingu, które różnią się sposobem dokonywania transakcji, okresem trwania inwestycji i poziomem ryzyka. Oto kilka przykładów:

 1. Day trading - to forma tradingu, w której inwestor kupuje i sprzedaje akcje, waluty lub inne instrumenty finansowe w ciągu jednego dnia. Day trading jest uważany za jedną z najbardziej ryzykownych form tradingu, ponieważ wymaga szybkiego podejmowania decyzji i często wiąże się z wysokimi kosztami transakcyjnymi.
 2. Swing trading - to forma tradingu, w której inwestor dokonuje transakcji na podstawie krótkoterminowych trendów rynkowych, które trwają od kilku dni do kilku tygodni. Swing trading ma zwykle niższy poziom ryzyka niż day trading, ale wymaga wykrycia odpowiednich trendów rynkowych i dokładnego planowania transakcji.
 3. Position trading - to forma tradingu, w której inwestor dokonuje transakcji na podstawie długoterminowych trendów rynkowych, które mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Position trading jest uważany za formę tradingu o niższym poziomie ryzyka, ponieważ transakcje są zwykle dokonywane rzadziej i wymagają mniejszej ilości podejmowanych decyzji.
 4. Algorithmic trading - to forma tradingu, w której transakcje są dokonywane automatycznie na podstawie określonych algorytmów i zasad. Algorytmic trading jest uważany za formę tradingu o najniższym poziomie ryzyka, ponieważ decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie analizy danych i trendów rynkowych, a nie emocji.
 5. Social trading - to forma tradingu, w której inwestorzy korzystają z platform społecznościowych, aby dzielić się swoimi pomysłami inwestycyjnymi i kopować transakcje innych inwestorów. Social trading jest uważany za formę tradingu o niższym poziomie ryzyka, ponieważ inwestorzy mogą korzystać z doświadczenia i wiedzy innych inwestorów.

Należy pamiętać, że każda forma tradingu wiąże się z ryzykiem straty części lub całości zainwestowanych środków, dlatego przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować ryzyka i korzyści związane z każdą formą tradingu.

Co to jest inwestycja?

Inwestycja to wydatek pieniężny lub nakład czasu lub pracy, który ma na celu uzyskanie przyszłych korzyści finansowych lub ekonomicznych. W kontekście finansowym, inwestycja polega na alokacji kapitału w celu osiągnięcia zysku lub wzrostu wartości majątku.

Inwestycje mogą przybierać różne formy, np. zakup akcji, obligacji, nieruchomości, surowców czy kryptowalut. Inwestycje mogą być dokonywane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez przedsiębiorstwa.

Inwestycje są związane z ryzykiem, ponieważ nie ma gwarancji, że zainwestowane środki przyniosą oczekiwany zysk. Ryzyko związane z inwestycjami wynika z wielu czynników, takich jak sytuacja na rynku, polityka państwa, kondycja gospodarcza kraju czy zmiany wewnętrzne w spółce, w którą zainwestowano.

Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestycji należy dokładnie przeanalizować ryzyka związane z daną inwestycją i wybrać takie rozwiązanie, które odpowiada indywidualnym potrzebom i możliwościom finansowym. Warto również skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże w podjęciu właściwej decyzji inwestycyjnej.

Jak zacząć inwestować?

Zacząć inwestować można od kilku podstawowych kroków:

 1. Określenie celów inwestycyjnych - przed podjęciem decyzji o inwestycji warto określić, jaki cel chcemy osiągnąć, np. zdobyć środki na emeryturę, zabezpieczyć przyszłość dzieci, zwiększyć wartość posiadanych aktywów itp. Określenie celów pozwala na dokładniejsze dostosowanie strategii inwestycyjnej.

 2. Wybór instrumentów inwestycyjnych - na rynku istnieje wiele instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, surowce, kryptowaluty itp. Warto dokładnie przeanalizować charakterystykę każdego z tych instrumentów oraz ich ryzyko, aby wybrać takie, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom i celom.

 3. Określenie poziomu ryzyka - przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto określić swój poziom tolerancji na ryzyko, czyli maksymalną wartość straty, jaką jesteśmy w stanie ponieść. W zależności od poziomu ryzyka, można wybrać odpowiedni instrument inwestycyjny.

 4. Wybór platformy inwestycyjnej - aby dokonywać inwestycji na rynku, należy wybrać platformę inwestycyjną, taką jak bank lub dom maklerski, który umożliwi dokonywanie transakcji.

 5. Monitorowanie inwestycji - aby inwestycja przyniosła pożądane efekty, warto na bieżąco monitorować jej sytuację oraz zmiany na rynku.

Należy pamiętać, że inwestycje wiążą się z ryzykiem straty części lub całości zainwestowanych środków. Dlatego warto dokładnie przemyśleć swoją strategię inwestycyjną oraz zasięgnąć porady specjalisty, który pomoże wybrać odpowiednie instrumenty inwestycyjne i dostosować strategię do indywidualnych potrzeb.

W co można inwestować?

Na rynku istnieje wiele różnych instrumentów inwestycyjnych, w które można inwestować, w zależności od indywidualnych preferencji, celów i poziomu ryzyka. Oto kilka przykładów:

 1. Akcje - inwestowanie w akcje to zakup udziałów w spółkach giełdowych, które umożliwiają uczestnictwo w zyskach i wzroście wartości spółek. Akcje są uważane za instrument inwestycyjny o wysokim poziomie ryzyka, ale również z potencjalnie wysokimi zyskami.
 2. Obligacje - obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy, instytucje finansowe i spółki, które umożliwiają pożyczanie środków inwestorów. Obligacje są zwykle uważane za instrument o niższym poziomie ryzyka niż akcje i często generują stały dochód w postaci odsetek.

 3. Fundusze inwestycyjne - to inwestycje złożone z portfela różnych instrumentów finansowych, które są zarządzane przez profesjonalnych inwestorów. Fundusze inwestycyjne są często uważane za instrument o niższym poziomie ryzyka niż inwestowanie bezpośrednio w akcje czy obligacje, a jednocześnie oferują potencjalnie wyższy zysk niż np. lokaty bankowe.

 4. Nieruchomości - inwestowanie w nieruchomości polega na zakupie lub budowie nieruchomości, które można wynajmować lub sprzedawać z zyskiem. Inwestycje w nieruchomości często są uważane za inwestycje o niższym ryzyku, ale wymagają znacznych środków finansowych i często wiążą się z kosztami związanymi z utrzymaniem i remontem nieruchomości.

 5. Surowce - inwestowanie w surowce to zakup np. złota, srebra, ropy naftowej, gazu ziemnego, której cena na rynku może ulegać zmianom. Inwestycje w surowce są uważane za inwestycje o wysokim poziomie ryzyka, ale jednocześnie oferują potencjalnie wysokie zyski.

 6. Kryptowaluty - inwestowanie w kryptowaluty to zakup cyfrowych walut, takich jak Bitcoin, Ethereum czy Litecoin, które mogą być wykorzystywane jako forma płatności lub przechowywane jako inwestycja. Inwestycje w kryptowaluty są uważane za inwestycje o bardzo wysokim poziomie ryzyka, ale jednocześnie oferują potencjalnie wysokie zyski.

Należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem straty części lub całości zainwestowanych środków, dlatego przed podjęciem